โฆษณายาหอมสุคนธโอสถ(ตราม้า) ในอดีต

กรุงเทพฯเดลิเมล์ 15 กรกฎาคม 2465


บุณยะรัตเวช

ด้วยห้างบุณยะรัตเวช ตำบลถนนเจริญกรุง สี่แยกสะพานถ่าน ได้ส่งยาแก้ลมชื่อสุคนธโอสถ ราคา ๕๐ สตางค์ ยาหอมจรุงรส สำหรับอมแก้โรคในปาก และทำให้ปากหอม ราคา ๒๕ สตางค์ กับยาถ่ายรัตนเวช ราคา ๑ บาท มาให้เราอย่างละ ๑ ขวดนั้น ได้รับไว้ด้วยความขอบใจแล้ว ห้างบุณยะรัตเวชนี้เป็นสถานที่จำหน่ายยารักษาโรคต่าง ๆ และเนื่องในการเปิดห้างใหม่นี้ เจ้าของยินดีจะแถมยาหอมจรุงรสให้แก่ผู้ที่ไปอุดหนุนตั้งแต่ ๑ บาทขึ้นไป

 

 กรุงเทพฯเดลิเมล์ 25 สิงหาคม 2465


คำสนทนา

ท่านผู้เฒ่ากล่าวว่า ตั้งแต่ฉันได้รับประทานยาสุคนธโอสถแล้ว ดูมีความสุขขึ้น โรคลมต่าง ๆ ที่เคยเป็นก็หายไป
สตรีกล่าวว่า ตลอดเวลาที่ดิฉันมีครรภ์ ยาสุคนธโอสถต้องเป็นยาประจำเสมอ เพราะเมื่อรับประทานยานี้แล้ว รู้สึกว่าค่อยมีกำลังใจคอชุ่มชื้นขึ้น ฯ
บุรุษกล่าวว่า ฉันต้องทำงานใช้ความคิดมากเสมอ จึงทำให้สมองมึนงงตื้อไป ในเวลานั้นฉันรู้สึกว่ายาสุคนธโอสถเป็นประโยชน์แก่ฉันมาก ฯ

มารดาของเด็กกล่าวว่า บุตร์ของดิฉัน เมื่อเล็ก ๆ มักเป็นลมชักบ่อย ๆ ฉะนั้นยาสุคนธโอสถ จึงต้องเป็นยาประจำสำหรับเขาเสมอ สรุปความว่า
ยาสุคนธโอสถของนายบุญรอดเป็นยาที่ใช้ได้ตลอดทุก ๆ วัย และใช้ได้โดยเห็นคุณประจักษ์จริงตามที่กล่าวมาแล้วนี้

ศรีกรุง 28 กรกฎาคม 2475

ยาหอมสุคนธโอสถใช้ระงับกองลมและเป็นยาสำหรับสตรีมีครรภ์

ดูให้แน่ก่อนซื้อ ตราม้าจึงจะใช่ยาแก้ลมขนานที่ดีแท้ เพราะมียาแก้ลมอีกหลายขนานที่ไม่ดีพอจะแข่งขันด้วยสรรพคุณ
จึงหันเข้าแข่งขันด้วยการใช้ยาและตราปลอมและเทียมให้คล้ายยานี้ ควรระวังให้มาก

ศรีกรุง 1 มกราคม 2475

สุคนธโอสถตราม้า สำหรับทุกคนและทุกวัย

เมื่อเริ่มเกิด สุคนธโอสถเป็นยาครรภ์รักษา บุณยะรัตเวช ถนนบ้านตะนาว พระนคร เจ้าของ

 

ศรีกรุง 11 มีนาคม 2475
  

สุคนธโอสถตราม้า สำหรับทุกคนและทุกวัย

อายุเข้าขีดทำงาน ใช้สุคนธโอสถ บำรุงสมอง บุณยะรัตเวช ถนนบ้านตะนาว พระนคร เจ้าของ

 

ศรีกรุง 12 มีนาคม 2475
 

สุคนธโอสถตราม้า สำหรับทุกคนและทุกวัย

ถึงคราวชะรากำลังถอย ใช้สุคนธโอสถ ระงับกองลม บุณยะรัตเวช ถนนบ้านตะนาว พระนคร เจ้าของ

ประชาชาติ 24 กันยายน 2478

ยาหอมสุคนธโอสถ

ตราม้า บำรุงสมอง ทำลายกองลม ครรภ์รักษา บุณยะรัตเวช ถนนตะนาว

 

ประชาชาติ 14 กันยายน 2479
 

พอตั้งครรภ์

โปรดระลึกถึงยาหอมสุคนธโอสถ ตราม้า ก่อนอื่น เพราะยาหอมสุคนธโอสถ ตราม้า
เป็นยาครรภ์รักษาอย่างดี ที่ทำให้มารดาและทารกสบาย ใช้ยาหอมสุคนธโอสถ ตราม้า ประจำในระหว่างตั้งครรภ์ อย่าลืม

 

ประชาชาติ 27 มิถุนายน 2481
 

ยืนอยู่ในความนิยมมากกว่า ๖๐ ปี

ยาหอมสุคนธโอสถ ตราม้า แก้ลม บำรุงหัวใจ ครรภ์รักษา 

 

ประชาชาติ 25 ตุลาคม 2480
 

ยาหอมสุคนธโอสถ (ตราม้า)

เป็นยาหอมที่ได้รับความยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาตขายตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายยา
ฉะนั้นยาหอมสุคนธโอสถ (ตราม้า)จึงขายได้ทั่วไป ยาหอมสุคนธโอสถ (ตราม้า)
กลิ่นหอมเย็นชื่นใจด้วยตัวยา ใช้บำบัดกองลมร้าย บำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น และเป็นยาครรภ์รักษา 

ศรีกรุง 1 กุมภาพันธ์ 2475

บำรุงสมอง ระงับกองลม ครรภ์รักษา

ใช้ยาหอม สุคนธโอสถ ตราม้า

 

ศรีกรุง 1 มีนาคม 2475
 

ท่านจะได้ลาภถึง 500 บาท

แต่จะได้โดยอย่างไร อยากรู้ ให้ส่งแสตมป์เพียง 2 สตางค์เท่านั้น ไปที่ บุณยะรัตเวช เจ้าของยาหอมสุคนธโอสถ ถนนตะนาว พระนคร

 

ศรีกรุง 14 มีนาคม 2475
 

ยาสุคนธโอสถ ตราม้า ทำดีทั้งเวลาและชื่อเสียง 

 

ประชาชาติ 3 พฤษภาคม 2477
 

ถ้าใช้ สุคนธโอสถ (ตราม้า) ก็คงไม่เป็นลมพลัดตกเช่นนี้

 

ประชาชาติ 4 สิงหาคม 2477 
 

ช้าก่อน ! ฟังว่า

ยาหอมสุคนธโอสถ (ตราม้า) ถูกปลอมมีตามหัวเมืองมาก

ขอแจ้งว่าท่านใช้ยาขนานนี้รู้สึกกลิ่นและสรรพคุณผิดเพี้ยนไป ขอได้ส่งซองยานั้นคืนไปยังเจ้าของ ๆ จะส่งมาให้ท่านใช้ ใหม่ฟรี

 

  

ประชาชาติ 30 พฤศจิกายน 2476
 

ร่าเริงและผ่องใส เหมาะแก่ทุกคนและทุกวัย เมื่อใช้ยาหอมสุคนธโอสถ (ตราม้า)

บำรุงสมอง ระงับกองลม ครรภ์รักษา

  

ประชาชาติ 5 พฤษภาคม 2477
 

ใช้ยาหอมสุคนธโอสถ (ตราม้า) บำรุงสมอง ทำลายกองลม ครรภ์รักษา
แหล่งที่มา : หอสมุดแห่งชาติ 

 

 

ถ้ารู้สึกมีอาการคลื่นเหียนวิงเวียนหาวเรอต่าง ๆ เหล่านี้ในระหว่างเดินทาง
ควรแวะถามหา ยาหอมสุคนธโอสถ ที่ บุณยะรัตเวช อีก 30 – 40 ก้าว จะถึงร้านตามประสงค์

 

 

นสพ.กรุงเทพฯวารศัพท์ 23 กันยายน 2477

 

ปริศนายาหอมสุคนธโอสถ (ตราม้า)
Source: Kyoto University Library, Japan

 


 

 เพลงโฆษณายาหอมสุคนธโอสถ(ตราม้า) พบในนิยายเรื่องเจ้าแม่ของอาจินต์ ปัญจพรรค์ “ เจ้าเข้ามาฟังใกล้ ๆ สิ”
หมื่นด่ำกระเถิบตัวเข้าใกล้จอมลำตัด แล้วร้องทั้งเพลง เบา ๆ ไม่ให้ใครได้ยิน

 

 

นอกจากลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แล้ว ยังมีโฆษณาวิทยุ การฉายหนังกลางแปลงเพื่อโฆษณายา
หรือที่เรียกว่า “หนังขายยา” ตามสถานที่ต่าง ๆ และมีเรือยนต์เพื่อส่งยาสุคนธโอสถ(ตราม้า) และยาอื่น ๆ 2 ลำคือ
เรือสุคนธโอสถ และเรือม้าแก้ว เรือทั้ง 2 ลำแล่นไปส่งยาในต่างจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำ เช่น สุพรรณบุรี อยุธยา สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร มีทั้งขายให้ลูกค้าโดยตรง และขายกับร้านขายยาในต่างจังหวัดที่สั่งซื้อมา

Powered by MakeWebEasy.com