สายสุคนธะ หมอยา 5 แผ่นดิน

image


ตระกูลบุณยะรัตเวช

บรรพบุรุษต้นตระกูลบุณยะรัตเวชเป็นคนจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทย ไม่แน่ใจว่ามาตั้งแต่เมื่อใด มีเพียงบันทึกว่า นายเต็ก แซ่ตัน มีภรรยาชื่อปาน เดิมอยู่ที่สมุทรปราการ สมัยรัชกาลที่ 1 ย้ายมาตั้งโรงครามรับจ้างย้อมผ้าที่ปากคลองสะพานหัน

นายเต็กและนางปาน มีลูกหลายคน ลูกคนสุดท้องชื่อ ขำ ซึ่งแต่งงานกับนายเพ็ก มีบุตร 2 คนคือ กี๋และเดช (หรือจินเดช ) 

    

คุณเดช แต่งงานกับ แม่พลับ แล้วย้ายมาอยู่คลองโอ่งอ่าง ทำอาชีพขายยา มีบุตร 5 คน
คือ ฉุน(ชาย) บุ๋น(ชาย) ส้มจีน(หญิง) เหรียญ(หญิง) บุญรอด(ชาย)

 

 
คลองโอ่งอ่าง

คุณบุญรอด ผู้ชายคนสุดท้อง เดิมชื่อ หมาแดง ตอนยังเป็นเด็กเจ็บป่วยบ่อย จึงมีผู้รู้แนะให้เอาชื่อไปแขวนไว้บนรอด (ไม้ที่สอดรูเสาทั้งคู่สำหรับรับกระดานพื้นเรือน) ปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบุญรอดตั้งแต่นั้นมา


คุณบุญรอด แต่งงานกับ แม่เทศ บุตรสาวคนที่สามของนายอินและนางจีน ใจประสาท เจ้าของธุรกิจทำขนมไทย ที่มีชื่อเสียงมากในคลองบางหลวงคลองบางหลวง


คุณบุญรอดสืบทอดกิจการการปรุงยาและขายยาไทยจากคุณจินเดช เนื่องจากสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ การแพทย์การทำยา เป็นความรู้ที่ตกทอดกันในครอบครัว กิจการก็เจริญขึ้นเรื่อย ๆ คุณบุญรอดติดเชื้อกาฬโรคและเสียชีวิตเมื่ออายุ 40 ปี คุณเทศเวลานั้นอายุ 32 ปี จึงกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวสืบทอดกิจการ และดูแลลูก ๆ 6 คน (ผิว ขุนทรงสุขภาพ เสริม กมล ฟื้น สกล)คุณผิวออกจากโรงเรียนมาช่วยที่บ้านตั้งแต่อายุ 16 และไม่ได้แต่งงาน ขุนทรงสุขภาพจบแพทย์จากกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณฟื้นจบแพทย์จากโรงเรียนราชแพทยาลัย (ศิริราช) คุณเสริมจบด้านนิติศาสตร์ คุณสกลเรียนด้านธุรกิจ จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ แล้วมาช่วยที่บ้านค้าขาย คุณกมลป่วยเสียชีวิตขณะอายุ 16 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้น คุณเทศจึงให้ขุนทรงสุขภาพซึ่งเป็นนักเรียนแพทย์เสือป่าในขณะนั้น กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามสกุล และได้รับพระราชทานนามสกุล “บุณยะรัตเวช” 
เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2462
บุตรหลานคุณเทศกับคุณบุญรอดจึงใช้นามสกุลนี้สืบมา


 “บุณยะรัตเวช” สืบทอดกิจการการปรุงยา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงรัชกาลที่ 9
จึงเป็นตระกูลหมอยา 5 แผ่นดิน


Powered by MakeWebEasy.com