กวีและศิลปิน บุณยะรัตเวช

 

คุณเทศเป็นนักปราชญ์และนักกวี ท่านได้เขียนบทกวีไว้มาก เป็นโคลงบ้าง กลอนบ้าง เช่น โสฬสปัญหาคำโคลง
(โสฬสปัญหา เป็นธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา อุดมด้วยปัญญา  พระสูตรนี้ได้รับการยกย่องว่า เป็นเลิศทั้งในด้านอรรถ  
เลิศทั้งในด้านพยัญชนะ กล่าวถึงมานพ 16 คน มาทูลถามปัญหาที่เปี่ยมด้วยปัญญาต่อพระพุทธองค์ 
และสรรเสริญคุณอันวิเศษของพระพุทธองค์) และคำโคลงธรรมะต่าง ๆ สุภาษิตสอนบุตรคำกลอน
คำกลอนเรื่องแรงกรรม

 

คำกลอนต่าง ๆ รวมทั้งบทดอกสร้อยสักวาอีกมากเรื่อง  มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทกลอนและการเลือกใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

 

ผลงานของท่านมีดังนี้

 

คุณผิวบุตรสาวคนโตของคุณเทศมีความรู้เรื่องศิลปวัตถุโบราณ ท่านเก็บสะสมถ้วยเบญจรงค์ ถ้วยลายคราม ถ้วยลายน้ำทองยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้มากมาย และทราบความเป็นมาของของแต่ละชิ้น รวมทั้งโต๊ะมุก ตะลุ่มมุก พระบูชา ท่านมักเล่าเรื่องราวในอดีตให้ลูกหลานฟังเสมอ


ขุนทรงสุขภาพ นอกจากเป็นแพทย์แล้วท่านยังเป็นศิลปินอีกด้วย ท่านกับเพื่อน ๆ นักเรียนแพทย์เสือป่า ตั้งวงดนตรีไทยสมัครเล่นขึ้น ท่านเล่นซออู้ ซ้อมกันที่บ้านราชวัตร เพื่อบรรเลงในงานมงคลต่าง ๆ  ซึ่งจัดขึ้นที่บ้าน นอกจากนั้นท่านยังมีความคิดสร้างสรรค์และมีฝือทางช่าง ชอบซ่อมแซมและประดิษฐ์ของใช้หลายอย่าง คุณเชิด ลูกชายคนโตของขุนทรงสุขภาพ  เป็นวิศวกรมีทักษะด้านช่าง จึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ  คุณหญิงมาลัยวัลย์เป็นครูสอนดนตรีและศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พ.ศ.2540  


Powered by MakeWebEasy.com